Klauzule RODO

Przetwarzanie danych osobowych w firmie KANWOD.

Dane osobowe

KANWOD Wiesław Tarczyński przetwarza dane osobowe z odpowiedzialnością i poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą. W związku z tym, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), spełniamy obowiązek informacyjny.

HR

9

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (rekrutacja)

9

Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników (zatrudnienie)

Monitoring wizyjny

9

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem

Napisz do nas

Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

63 246 16 00

sekretariat@kanwod.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie ul. Bukowa 13, 62-590 Golina.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.