Dotacje unijne

Projekty zrealizowane.

Projekty unijne zrealizowane

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KANWOD poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i rozwiązań technologicznych”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Nr wniosku: RPWP.01.05.02-30-0348/15
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Kanwod Wiesław Tarczyński w branży budowlanej dzięki wdrożeniu 2 szt. innowacyjnych usług:

 • 1 szt. nowej usługi (produktu) – wykonywania zróżnicowanych ziemnych prac budowlanych w obrębie tylko jednego pasa drogowego / w wąskiej przestrzeni pomiędzy budynkami, szczególnie prac:
  • budowa podbudowy infrastruktury pasa drogowego w tylko jednym pasie drogowym,
  • czyszczenie odwodnień liniowych w tylko jednym pasie drogowym;
 • 1 szt. udoskonalonej usługi (produktu) – wykonawstwa przewiertów bezwykopowych z użyciem szalunków dylowych.

Rezultatami projektu będą też m.in.:

 • wzrost zatrudnienia o min. 2 osoby,
 • wprowadzenie innowacji nietechnologicznej – organizacyjnej: implementacja Systemu klasy ERP  Zarządzania Projektami,
 • wprowadzenie 2 innowacji o charakterze procesowym:
  • nowy proces dystrybucji paliwa z systemem kontroli GPS,
  • nowy proces obsługi i serwisowania maszyn.

W ramach projektu zostaną zakupione m.in.: 2 specjalistyczne koparki gąsienicowe o małym promieniu obrotu, zestaw szalunków dylowych, mobilny zbiornik paliwa, zestaw mobilnych podnośników kolumnowych, wózek widłowy, program Zarządzania Projektami, program AutoCad, ploter.

Całkowita wartość projektu: 2.482.110,24 zł.

Wkład Funduszu Europejskiego:  675.610,67 zł

Napisz do nas

  Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

  663 122 214

  sekretariat@kanwod.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie ul. Bukowa 13, 62-590 Golina.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.