Kanalizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej

9

Sieci kanalizacji grawitacyjnej

Montaż rurociągów sieci z materiałów dostępnych na rynku takich jak: PCV, PP, GRP, Kamionka,
Montaż studni betonowych oraz z tworzywa sztucznego.
Wykonujemy roboty liniowe metodą wykopów otwartych oraz przecisków i przewiertów sterowanych o długości do 50m.

9

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Wykonujemy przyłącza sanitarne do posesji oraz wpięcie instalacji domowej do sieci.

9

Przydomowe przepompownie ścieków

9

Kanalizacja tłoczna

Wykonujemy montaż rurociągów kanalizacji ciśnieniowej dla odprowadzenia ścieków z terenów gdzie nie ma możliwości odpływu grawitacyjnego. Montujemy także armaturę odcinającą, płuczącą i napowietrzająco – odpowietrzającą.

9

Przepompownie ścieków i tłocznie ścieków

Kompleksowa dostawa i montaż zbiorników pompowni wraz z armaturą, pompami i monitoringiem pracy.

Budowa kanalizacji deszczowej

9

Sieci kanalizacji deszczowej

Przepompownie wód deszczowych ,osadniki i separatory dla wód deszczowych, uliczne wpusty deszczowe, odwodnienia liniowe, montaż przepustów drogowych.

Napisz do nas

  Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

  663 122 214

  sekretariat@kanwod.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie ul. Bukowa 13, 62-590 Golina.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.