Technologia przeciskowa

Szerokie zastosowanie w pracach związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi.

Wykonywanie przecisków

Maszyny przeciskowe znajdują szerokie zastosowanie w pracach związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi.

Przy ich pomocy możliwe jest położenie instalacji, tak zwaną metodą bezwykopową, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. To oznacza, że nie ma konieczności robienia wykopu wzdłuż całej planowanej instalacji. Wystarczy wykonać dwa wykopy: startowy, od którego planujemy położyć instalację, oraz końcowy, w którym przewidujemy koniec instalacji lub jeden z jej etapów.

Poniższe ilustracje przedstawiają nam schematycznie, jak wyglądają najczęściej wykonywane prace przeciskowe.

Zazwyczaj krety wykorzystuje się do położenia instalacji pod wszelkimi istniejącymi drogami, chodnikami, innymi ciągami komunikacyjnymi. Maszyny przeciskowe umożliwiają wykonanie prac, bez konieczności częściowego demontażu istniejącej drogi i ponownego jej odtworzenia, po zakończeniu prac instalacyjnych. Niesie to poważne oszczędności w budżecie prac. Instalacje metodą bezwykopową, także nie niosą za sobą strat wynikających z negatywnego oddziaływania na najbliższe otoczenie, w postaci okresowych korków komunikacyjnych, objazdów, zbytniego natężenia hałasu.

Dla kierowców najważniejsze jest jednak to, że nie zostaje naruszona powierzchnia drogi. Doskonale bowiem zdajemy sobie sprawę, że każda ingerencja w jednolitą strukturę oryginalnie położonej drogi, prędzej czy później będzie wymagała okresowych napraw, w miejscach w których spójność nawierzchni została naruszona.

Napisz do nas

  Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

  663 122 214

  sekretariat@kanwod.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie ul. Bukowa 13, 62-590 Golina.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.