Projekty zrealizowane

Wykonane przez nas prace.

Przykładowe realizacje

9

Budowa siec kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieciami przesyłowymi w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka.

Zakres:
16.205,65 mb kanalizacji sanitarnej
5 kpl. Przepompowni sieciowych
7 kpl. Przepompowni przydomowych
Inwestor
Gmina Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

9

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamostowo, Kursko, Pieski.

Zakres:
19.379,99 mb kanalizacji sanitarnej
9 kpl. Tłoczni ścieków
Inwestor:
Gmina Międzyrzecz
66-300 Międzyrzecz ul. Rynek 1

9

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyca w Gminie Zielona Góra.

Zakres:
17.432,92 mb kanalizacji sanitarnej
4 szt tłoczni ścieków
1 szt budynek agregatu
Inwestor:
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 110A 65-120 Zielona Góra

9

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie.

Zakres:
10.309,68 mb kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2 szt przepompowni sieciowych
5 szt wyloty kanalizacji deszczowej do rzek
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp z o.o.
56-300 Milicz, ul. Rynek 21

9

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada w Gminie Zielona Góra.

Zakres:
14.252,02 mb kanalizacji sanitarnej
3 szt tłoczni ścieków
1 szt budynek agregatu
Inwestor:
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ul. Zjednoczenia 110A 65-120 Zielona Góra

9

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 w ramach zadania: Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września.

Zakres:
8.188,0 mb sieci wodociągowej
8.645,5 mb kanalizacji sanitarnej
3 kpl. tłoczni ścieków
Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
62-300 Września, ul. Ratuszowa 1

Napisz do nas

  Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

  663 122 214

  sekretariat@kanwod.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie ul. Bukowa 13, 62-590 Golina.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.