Pogrążanie grodzic

Zabezpieczenia wszelkich wykopów przy użyciu stalowych ścianek szczelnych.

Ścianka szczelna – stalowa

Zabezpieczenia wszelkich wykopów przy użyciu stalowych ścianek szczelnych są powszechną metodą stosowaną w budownictwie. Stosuje się je jako obudowy tymczasowe i stałe podczas prowadzenia prac na znacznych głębokościach oraz na terenach, gdzie napływ wód gruntowych uniemożliwia stosowanie innych zabezpieczeń.

Tego typu zabezpieczenie wykopu składa się z pionowych elementów – brusy ścianki szczelnej – łączonych ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych zamków.

Montaż ścianki – pogrążanie jej w gruncie – można wykonywać za pomocą wbijania oraz wwibrowywania lub wciskania statycznego. Wybór sposobu montażu zależny jest od odległości od sąsiednich budynków oraz rodzaju ich konstrukcji. W przypadku możliwości wystąpienia negatywnego wpływu drgań przenoszonych na sąsiednie konstrukcje podczas wwibrowywania, stosuje się wciskanie statyczne.

Przykłady zastosowania:

9

obudowy głębokich wykopów,

9

regulacja rzek i kanałów

9

nabrzeża portowe,

9

uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych

Napisz do nas

  Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

  663 122 214

  sekretariat@kanwod.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie ul. Bukowa 13, 62-590 Golina.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.