Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (rekrutacja)

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie, ul. Bukowa 13, 62-590 Golina (dalej: administrator).

Kontakt z administratorem

Z administratorem danych można się skontaktować: listownie pod adresem korespondencyjnym: Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina, e-mailem pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@kanwod.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (63) 246 16 00.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 (1) Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, wizerunek na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej przez zawarcie tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich przesłaniu. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Wszystkie wyrażone przez Ciebie zgody mogą zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych

Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np.: usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymywanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.

Czas przetwarzania

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób rekrutujących

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw poinformuj nas z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.
Więcej informacji o przysługujących Ci prawach uzyskasz w Dziale HR.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić Twoją prywatność, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej może być konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych może naruszać Pani/Pana prawa, prosimy nas o tym poinformować. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić Pani/Pana prywatność, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Napisz do nas

  Węglew ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

  663 122 214

  sekretariat@kanwod.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie ul. Bukowa 13, 62-590 Golina.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.